Feedback

Blog » Werken bij de zuiderburen!Werken bij de zuiderburen!

"Een klus in België? Wat leuk!" is vaak een eerste reactie van medewerkers en klanten, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Wanneer een Nederlandse medewerker aan het werk gaat in België moet er nogal wat geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het storten van een verplichte borgsom voor het uitzendbureau, het doen van de Limosa of Dimona melding, regelen van een A1-verklaring, toepassen van de juiste Belgische cao en andere administratieve verplichtingen.

Arbeider of bediende

In België bestaat een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Een arbeider is een werknemer die zich verbindt in hoofdzaak handarbeid te verrichten; een bediende is een werknemer die zich verbindt in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten. Wanneer duidelijk is of de medewerker als arbeider of bediende aan de slag gaat, bekijken we wat de arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor deze medewerker inhouden. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen in opbouw en uitkering van, onder andere, vakantiedagen en vakantiegeld.

Paritair Comité

De volgende stap is het bekijken onder welk paritair comité (PC) de onderneming valt. Een paritair comité kun je zien als als de cao in Nederland en hierin worden alle arbeidsvoorwaarden geregeld. In België maakt men naast de paritaire comités ook gebruik van cao's alleen zijn deze een stuk algemener en globaler beschreven, waar paritaire comités dieper ingaan op specifieke afspraken.

In tegenstelling tot Nederland behoort in België elke onderneming tot een paritair comité. De indeling naar paritair comité is afhankelijk van de activiteiten van de onderneming. Waar bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer in Nederland niet tot een (algemeen verbindend verklaarde) cao behoort, moet hij zich in België wel houden aan de afspraken die beschreven zijn in het paritair comité waar zijn onderneming onder valt.

In België zijn er in 2019 totaal zo’n 100 paritaire comités en 65 paritaire subcomités. Om het iets overzichtelijker te maken heeft elk paritair comité 3 cijfers. Paritaire comités gericht op arbeiders starten met een 1XX, paritaire comités voor bedienden starten met een 2XX en de gemengde paritaire comités starten met een 3XX. (bron)

Gewesten

Zodra duidelijk is of de medewerker in België als arbeider of bediende aan de slag gaat én wat de activiteiten zijn die zullen worden uitgevoerd, kan het juiste paritair comité worden bepaald. Voor sommige paritaire comités wordt een onderscheid in loonafspraken gemaakt op Gewestelijk niveau.

Één van de voorbeelden hiervan zie je in de metaalbranche. Het overkoepelende paritair comité voor de metaalbranche is PC111. PC111 is verdeeld in 10 paritaire subcomités, zoals PC111.005 Antwerpen, PC111.006 Limburg en PC111.007 Luik-Luxemburg.

Van belang is dus om te weten waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden zodat de medewerker in het juiste paritair comité ingeschaald kan worden. Waarom? In elk paritair comité is er sprake van andere loonafspraken. Je hebt in dit geval onder andere te maken met verschillen in het minimumloon, maar ook met eventuele toeslagen.

Uitzenden in België

Waar moet ik als ondernemer op letten bij het werken in België en het inhuren van uitzendkrachten? Om in België te mogen uitzenden moet een uitzendbureau beschikken over de juiste vergunningen. Zo bestaan er vergunningen per Gewest en worden er voor de bouwsector nog aparte vergunningen afgegeven. Zorg dus dat je als ondernemer gebruik maakt van een erkend uitzendbureau, want die heeft dat goed geregeld. Op de website van de overheid van Vlaanderen vind je de lijst van erkende uitzendbureaus. Je vindt er bijvoorbeeld Daxxa Personeelsdiensten.

Sociale Zekerheid en Belasting

Wanneer bovenstaande stappen goed zijn doorlopen is het voor de verloning van de uitzendkracht nog van belang of de (door het uitzendbureau te factureren) klant een Nederlandse of Belgische onderneming is. Waarom is dit nu zo belangrijk voor de werknemer? Voor de juiste afdracht en toepassing van zijn sociale lasten en loonbelasting moet je weten of de werknemer in België werkt in opdracht van een Nederlandse of Belgische onderneming.

Nederlandse onderneming

Betreft het een Nederlandse onderneming dan zal er de eerste 183 dagen van zijn detachering naar België niets geks gebeuren. In dit geval heeft de uitzendkracht een contract waarop de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is. Zolang de detachering niet langer dan 183 effectief in België verblijvende werkdagen betreft, wordt er in Nederland loonbelasting afgedragen.

Belgische onderneming

Betreft het een Belgische onderneming, dan worden zaken rondom de loonbelasting anders geregeld. Het uitzendbureau moet in dit geval voor de uitzendkracht in België loonbelasting (de bedrijfsvoorheffing) afdragen.

Dit percentage ligt hoger dan in Nederland, maar Daxxa heeft daar een oplossing voor gevonden. Om het voor de medewerker administratief en salaristechnisch zo eenvoudig mogelijk te houden, geven we individuele ondersteuning met aangiftes én vragen rondom een algemene compensatie in de af te dragen belastingen.

Doordat de medewerker in dit geval wekelijks iets meer aan belasting moet afdragen (wat pas aan het eind van het jaar vergoed wordt door de Belastingdienst in Nederland), heeft Daxxa afspraken gemaakt met het Team Grensarbeid van de Nederlandse Belastingdienst om optioneel de uiteindelijke compensatie aan belasting voor medewerkers eerder en per maand te kunnen verstrekken.

Goed geregeld!

Dit alles is nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om detacheringen naar België. Het is voor klant en uitzendkracht dus wijs om zich goed te laten informeren en adviseren door een uitzendbureau met een duidelijke en bewezen expertise op dit gebied. Net als in Nederland zijn er in België tal van uitzonderingen. Elke aanvraag voor een detachering wordt bij Daxxa individueel behandeld. Bij een erkend en gecertificeerd uitzendbureau zoals Daxxa Personeelsdiensten weet je dat je goed zit; je zult als opdrachtgever en als werknemer dus niet voor vervelende verrassingen komen te staan.

Daarnaast helpen de administrateurs van Daxxa de uitzendkrachten bij het invullen van de belastingaangifte of ze zorgen voor het juiste contact met Team Grensarbeid bij de Belastingdienst. Zij kunnen de uitzendkrachten nog beter van dienst zijn wanneer er meerdere belastingtechnische afspraken zijn. De aangiftes worden voor deze medewerkers altijd individueel behandeld.

Niets is zo vervelend als gedoe met een belastingdienst of overheid. Zorg daarom dat je een erkend en gecertificeerd uitzendbureau in de arm neemt. Benieuwd naar hoe wij ondernemers en werknemers ondersteunen in grensoverschrijdende klussen? Vraag hier vrijblijvend een gesprek aan.

Neem contact op

Terug naar alle blogs
Andere blogberichten
Deel dit bericht